Дон Холдинг е една од водечките компании во Македонија составена од персонал со долгогодишно искуство на полето на транспортот, логистиката, трговија на големо со овошје, зеленчук, нивно пакување и конзервирање, јавни набавки, градежништво, Е-трговија, индустриска технологија, вебклиника и трговија на големо со црна и обоена металургија. 

Нашата главна цел е остварување високо професионален однос со клиентите, нудејќи навремено и прецизно извршување на услугите и комплетна посветеност кон она што го работиме. Нашиот менаџерски тим со своето искуство ги подржува клиентите во бизнисот вложувајќи знаење, континуирани инвестиции и мотивација за успех на пазарот. Поради нашата лојалност и посветеност кон работата иклиентите, достапни сме 24/7.

Тел/Факс

+389 (0) 2 20 44 344

+389 (0) 2 61 49 640

Бул. Партизански одреди Бр. 149 

Блок 4, Mезанин, Порта Влае

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.