ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Дон Холдинг ги услужува и координира своите клиенти низ цела Европа преку транспорт и логистика со ладилници, церади, платформи и други специјализирани возила. Наши долгогодишни партнери од Европа се коминтенти, увозници и извозници на месо, риба, зеленчук, овошје, млеко, текстил, градежен материјал и друго.Вршиме превоз на секаков вид палетизирана и непалетизирана стока, комплетни утовари како и збирен транспорт најново од ДонХолдинг ТРГОВИЈА СО SECOND HAND, VINTAGE И OUTLET БРЕНДИРАНА ОБЛЕКА

·         ТРАНСПОРТ Вршиме транспорт со сопствени товарни возила на секаков вид на стока до сите дестинации во Македонија како и транспорт од царински складишта до било кои локации по барање на клиентот.

ПРОФЕСИОНАЛНО СЕЛЕЊЕ  Вршиме селидби на објекти (дуќани, канцеларии, станови и друго)на локално и регионално ниво со нашиот професионален тим.

Тел/Факс

+389 (0) 2 20 44 344

+389 (0) 2 61 49 640

Бул. Партизански одреди Бр. 149 

Блок 4, Mезанин, Порта Влае

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.