Е-трговија

Со цел олеснување на продажбата и испораката на производите и услугите, поефикасно поврзување на понудата и побарувачката и контактот со коминтентите Дон Холдинг вложува многу труд и ресурси во делот на Е-трговијата. Како иднина на светската економија во чекор ги следиме најновите модули за најефикасно онлајн плаќање и трансакции

Тел/Факс

+389 (0) 2 20 44 344

+389 (0) 2 61 49 640

Бул. Партизански одреди Бр. 149 

Блок 4, Mезанин, Порта Влае

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.