ИСКОПИ И ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

 

Располагаме со градежни  машини, вилушкари и возила за транспорт на отпад и нудиме различни услуги кои помагаат во побрзо и поефикасно извршување на работите во делот на утовар и истовар и изведување на градежни работи

 

Тел/Факс

+389 (0) 2 20 44 344

+389 (0) 2 61 49 640

Бул. Партизански одреди Бр. 149 

Блок 4, Mезанин, Порта Влае

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.