АГРОБИЗНИС

 

АГРОБИЗНИС

Во оваа област Дон Холдинг врши трговија на големо со овошје и зеленчук, откупува, конзервира и пакува,  и истите ги извезува и увезува во и надвор од нашата држава. Со оптимални и квалитетни врски и планови се стремиме кон подобрување и зајакнување на прекуграничната соработка

Тел/Факс

+389 (0) 2 20 44 344

+389 (0) 2 61 49 640

Бул. Партизански одреди Бр. 149 

Блок 4, Mезанин, Порта Влае

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.