ЦРНА И ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА

 

ЦРНА И ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА Една од дејностите на компанијата е трговија на метали и неметали во форма на руда, отпад, деривати наметали и полуготови производи во сегментот на црната и обоената металургија. Во овој контекст нудиме услуги во демонтирање и ликвидација на компании (фирми) во стечај.

             ТРГОВИЈА СО ОТПАД- вршиме откуп(трговија) со неопасен и опасен отпад/отпадно железо, бакар,алуминиум,акумулатори и други метали и неметали.Оваа трговија на секаков вид на отпад е водена според  берзите..

Тел/Факс

+389 (0) 2 20 44 344

+389 (0) 2 61 49 640

Бул. Партизански одреди Бр. 149 

Блок 4, Mезанин, Порта Влае

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.