Контакт

   

 

 

 

 

 

Контакт

__________________________________________________________________________________________________________ 

Настовски Слободан - генерален менаџер

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

моб:     075 269 269

тел/факс  02 20 44 344   /   02 61 49 640 

__________________________________________________________________________________________________________

  ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

Силвија Додевска Менаџер за Транспорт

     моб: 077 873 656

Тел/Факс 02 20 44 344

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

__________________________________________________________________________________________________________

WEBKLINIKA  

Нина Василевска - Менаџер за Веб Клиника 

моб: 078 291 127 

Тел;022044344

+38978291159

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________________________________________________

ИНДУСТРИСКА  ТЕХНОЛОГИЈА

 Александар Трајков -Менаџер  за Индустриска Технологија

моб: 078 290 585
          тел/факс  02 20 44 344

Е-maill: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ________________________________________________________________________________

AГРОБИЗНИС

Слободан Настовски -Генерален Менаџер

моб: 077 873 656

Тел/Факс 02 20 44 344

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ________________________________________________________________________________

 ЦРНА И ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА И ТРГОВИЈА СО ОТПАД

 Настовски Слободан - генерален менаџер

 Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
моб
:     075 269 269
тел/факс  02 20 44 344 

 

Наце Настовски-раководител на сектор

моб: 078 288 733

Тел/Факс 02 20 44 344

E-mail:d This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Нина Василеска- комерцијалист

моб: 072 265 961

Тел/Факс 02 20 44 344

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ________________________________________________________________________________

 ИСКОПИ И ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

 Наце Настовски-раководител на сектор

моб: 078 288 733

Тел/Факс 02 20 44 344

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ________________________________________________________________________________ 

Е-ТРГОВИЈА

 Нина Василеска- комерцијалист

моб: 072 265 961

Тел/Факс 02 20 44 344

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ________________________________________________________________________________ 

ЈАВНИ НАБАВКИ

 Нина Василеска- комерцијалист

моб: 072 265 961

Тел/Факс 02 20 44 344

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел/Факс

+389 (0) 2 20 44 344

+389 (0) 2 61 49 640

Бул. Партизански одреди Бр. 149 

Блок 4, Mезанин, Порта Влае

1000 Скопје, Р. Македонија

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.